Verhoeven Dust Control - VDC Logo
VDC Contactgegevens
Ontstoffings
installaties
Cyclonen
Ventilatoren
Geluidsdemping
Schoorstenen
Emissie-
monitoring
Filteronderdelen

Continue stof-emissie-monitoring

Metingen op basis van AC - tribo-elektrische signalen

  • Mogelijkheid tot kalibratie in mg/m³ of mg/s
  • Standvastig in tijd
  • Met verschillende output-mogelijkheden, afhankelijk van type

Nu ook met mogelijkheid tot snelheidscompensatie via de ISE-meting (Impulse Signature Extraction)

Voordelen:

  • Vermindering van onderhoudskosten
  • Betere planning van onderhoudinterventies
  • Vermindering van stofemissie
  • Beheersen van de stofemissie

Zie ook Goyen

Webdesign by Web In One - WIO